Dedin lou tèst:Ëzgù, gal, gounèl, gust, galup scouta

- G (davanti a a, o, ou, u) si pronuncia sempre g di gatto


Gèzia, loungë, bërgì, pugin, piogi, zèmbër, scouta

- G (davanti a a, è,é, eu, ë) si pronuncia sempre g di gelato


Jacou, Jouan, pasajou, jari, jalina, just, joi, scouta

- J (davanti a, o, ou, u) si pronuncia sempre g di gelato


Aguia, Mërguitta, ounguië scouta

- Gu (davanti a a, é, è, i eu ë) si pronuncia sempre g di ghianda