LI NUMËR CARDINAL É OURDINAL


Prum, trai, neuou, neuousëntenouantëeneuou, sincanta, milasincsëntecarantëesinc


  • Li Numër Cardinal


dzero dês vint trënta sënteun mila
un, una ounzë vinteun trëntaedui sëntedui milaeun
dui, douë douzë vintedui trëntaetrai douzënt milaedui
trai trëzë vintetrai caranta tërsënt dui mila
cat catorzë vintecat sincanta catsënt trai mila
sinc quinzë vintesinc sesanta sincsënt sënt mila
sès sëzë vintesès stanta sessënt douzënt mila
sèt dizisêt vintesèt outeunta setsënt un milioun
eut dizieut vinteeut noueunta eutsënt dui milioun
neuou dizineuou vinteneuou sënt neuousënt un miliard  • Li Numër Ourdinal


Prum/Prumma

Scount/Scounda

Tèrs/Tèrsa

Couart/Couarta

Couint/Couinta

Sèst/Sèsta

Setim/Setima

Outaou/Outava

Nono/Nona

Dechim/Dechima

Oundichezim/Oundichezima

Doudichezim/Doudichezima

Tredichezim/Tredichezima

Catordichezim/Catordichezima

Quinzezim/Quinzezima

Seudichezim/Seudichezima

Dizisetezim/Dizisetezima

Dizieut/Dizieutezima

Dizineuouezim/Dizineuouezima

Vintezim/Vintezima