Manieras de dir

-na man de jorns, qualqui jorns, do-quat jorns (alcuni giorni)
-lhi a ben de, un baron (molti)
-far a ment (fare attenzione)
-qué tanta? (quanta?)

escota