Dins lo tèxt


l'escòla, qu'estófia ……esbrich, esbulh, eschala, Estròp, Esteve escota

es a inizio parola si pronuncia solitamente es; in alcune zone è pronunciata ës, s


Dins lo tèxt


l'escòla, tres, …… se mesfiar escota

es (generalmente in una sillaba anteriore a quella tonica) nelle Valli del Nord può essere pronunciata ei


Dins lo tèxt


refar, retirat,…… recular, revelhar, retorn, retardar, recebre escota

re ad inizio parola può in alcune zone presentarsi nelle forme ar, er / ër

arfar / erfar, artirar / ertirar, …. escota