Dal 2 al 6 dal mes de San Jouan, a la Vilo de Ais de Prouvenço, se tien la celebracioun de la Santo Estello, la manifestacioun la mai empourtanto que ciasque an barouno i felibres da touto l'Ousitanio. Catre journs de festo, de trabai cultural, de colloqui, de priero en lengo d'oc, de musico, al cor d'aquello Prouvenço tan chantado da Frederic Mistral.