Fai fitou Mario

la danço es finiho

lou journ pert lou quiar

da ta maire fate pa criar.

Estousero fai luno

ne dançou enca carcuno.

Mario en dançant

a desmentia lou pensant,

en bras a juanin

Fasiho virar soun coutin.

Cant lou bal a finì

e tuchi soun partì

Juanin embrass a Neto

a lissa Mario souleto

que ben desoula

a pres l'escourcho 'nti pra.

Ma n'oumbro niero

dreire en bouissoun,

i a fach venir et frissoun,

aviho gaire et courage

ben gross sentiho en tapage

fitou, fitou chamo mamà

e sus s'eschino na bastouna.

Mario chamavo perdoun

la maire usavo lou bastoun,

La maire sempre criavo

Mario pentiho piouravo

soun prim doulour

proucurà da l'amour.