Al èro naisù a lâ Vinnha 'd Luzerno, dui ann aprèe Jean Léger e vint e cattre prim d' Henri Arnaud, counsiderà lî trei pi grant përsounagge dî Valdeis, durant la perioddo pi tragico dë lour ëstorio. Noû sàbbën ben...