(Nouvèllo chanson dë Guido Reisent)

Din la valaddo, â mei d' lâ mountannha,
lh'a ön paizot quë s' dëmando Viaaret;
garniô d' pantcouta lâ sioûn sâ campannha,
chanto soun rioû tra lâ Còsa e l' Saret.
Soun bê clouciè qu'ez â mèi dâ via(l)aggi,
Flandre, Greizo(l)o, e dëcò P'ci Faè
e D' lae lou Rioû, paî tötti bien saggi,
per tott' sa gent el â chanto arè.

Refren
Siouc d' la mountannho, tèro d' Prouvenso,
l'ee ma valaddo quèll' dâ Cluuzon.
Oh sento Vièrjo, òhi pasienso,
faza-mè vioure prê d' ma meezon.

Oh vellh' meezon adont paere e maere
en tribulent î nouz ôn enlëvà,
duro la vitto e dë sò(l)di pâ gaere,
fâ d' sacrifisi ouz èrou abituà.
Countens canmeme dë noutro ezistenso,
lönh dë la viè(l)o e dâ ma(l)chadèl,
aboù counfianso din la Prouvidenso,
per noû l' via(l)agge l'ee l' nin plû bel.

Refren
Siouc d' la mountannho etc.

Finò(l)
Siouc d' la mountannho, tèro d' Prouvenso,
tèro d' naesenso d' notre patouà.
Oh sento Vièrjo, òhi pasienso,
fazà en manier' qu'â siè pâ esubleà.