Boun Diou dë notri pairi,
Soūten-noû su l' chamin
Quë meno tû loû frairi,
Dë la Valaddo a soun destin.
Destin dë rënaisenso
D' la tèro dë Prouvenso
E dë notro counsienso
D' la Valaddo dâ Cluzon.

O filh dë la mountagno,
Arlèvo toun menton,
T'â tribulà per d'autri,
Dōzeüro penso a ta mēzon.
E onouro toun lengagge,
Lë plû bèl eritagge,
Autrëtantvelh quë l'eagge
D'la Valaddo dâ Cluzon.

Voû, gent d'Ūseau, dâ Roure,
Dâ Mean, dë Prajalà,
D' Sētriero e dë Mentoula,
Parlà e chantà en votre patouà.
Patouà, quë nun t'emperde,
Patouà, quë Diou të garde
E â garde
la Valaddo dâ Cluzon.