I

Ente mio rouà, aquest Natal,

pus qu'en prezepi soulet,

pichoutin, pichoutin,

es aquel de barbo Coustanin,

sal fenestrot de siou 'stabi vuit

e nele sono tan ben siou ourganin.

 

II

I à San Jusèp, l'aze, lou buou,

la Madounino, 'l Bambin,

pichoutin, pichoutin,

soun tuchi fach bou nate dal boun vin,

vin que counsoulo qui es soulet

e nele sono tan ben siou ourganin.

 

Rit. Ai jomai vist

lou prezepi de Roumo

ma aquest de barbo Coustanin

es lou pu bèl prezepi dal mount.

 

III

I à lou moulin e lou chastèl

de freme, bèrou e anhelin

pichoutin, pichoutin;

pastouret que prèguen lou Bambin,

tres Re que dounen d'estrene

e nele sono tan ben siou ourganin.