'Ncoi 'n piassa

mentri spetàu la coriera

ai 'ncountrà

'n chan abandounà.

I era da chassa,

coul pel tout a tache.

Apena l'ai vist, m'é venù

'ncountra coun la coua drecha.

Se mi disìou ven icì o lou ciamau

quièl venìha e 'scoutava.

Ogni tant se butava

a chamba 'n aria per jugà.

Souta la chamba 'd'arii

aviha 'na feriha,

da l'aspet s' veguia

que aviha tant fam.

Fashia coumpassioun, paura bestia!

Voulíou courri a cà a piàii caicòs da manjà,

ma la couriera lé subit arrivà.

Sperou mac que caicun l'abia trouvà

e i abi dounà caicos da manjà.

 

Andrea DEGIOVANNI

Mouiola-Val d'Esturo

Scuola elementare, Classe quinta