Web TV    A temp de lengas: occitano, francoprovenzale e walser

Traças CAP.2: Una Pintura de Jòrs

[vimeo=http://vimeo.com/276718528]