2-Oh, souven-Té: d'un peupple a l'abandoun
Tu â fait ta gënt e Tu l'â proutëjâ
e Tu â voulgù la reime; d'mëntio pâ
quë Tu â eitablì Ta dëmeuro a Sioun.

3-Porto Tî pâ ver lî mur eicrûsì
dâ tabërnacle e d' la santo meizoun,
toutto deitruto e oou lâ peira a baroun,
quë Tî fidele un jouërn T'avin bâtì.

4-Il an deifait, brûzà Toun tëmple sant,
il an ridot Toun santouari ën pousiero,
ën proufanant Ta dëmeuro s' la tero
e lei plantant Tour ënsënnha dënant.

5-Touërno, Boundìou, dëfëndre Toun ounour,
quë Tî nëmîs ataqquën sënso paouzo,
touërno dëfëndre, oou la Touo, notro caouzo.
quezo a zamé lî bram dë Tî agrësour.