O màire màire ma' valà de l'àire

sè uno 'n pàou e tout, la resto gàire,

n'è que dìhen: « Pa pa » e soun i pàire,

disè: « Mah mah » vousàoute que sè màire,

n'avè suhà la frount, pourçà l'aràire,

n'avè desverumà bou lou varàire

e quiarà boui uèi croi lou bourre ai càire,

n'avè fach sore i fremme e i omme fràire,

a l'istà fuèq sè stà nosti abeuràire,

e a l'uvèrn senço braso i abrasàire,

per nosta fam n'avè serchà i asàire,

en te la touffo n'ère i ventoulàire,

sè stà tout un boui vosti debanàire,

faziè boun i pascagge boui chabràire,

n'avè trihà per noste mound trihàire,

n'avè chamà bou la vòous di pistàire

o màire màire ma' valà de l'àire.