franco-provenzale

Hcole elementar de Cordeneri (Val Soana)

Li maina i sont:

Babando Tiziana

Aimonetto Pierino

Aimonetto Bruna

Gallo Balma Antonella

La Magistra i et:

Brunasso Cassinino Renza

O Cordeneri lo buro ô se fait parè…

Pèr prima tchoza vente separar la fieui dal lafel. Depoi avei bietchia ô se laset repozar lo lafel dedint an “pairel” o a na “baudana” qui polont ehte de tèra, de bohc, de fer o de rodji. Lo lafel ô se butet al frehc en tel crotin e lo gras ô vint su. La fieu djauninenta i vihtet enfumà al lafel. Ô s’enfioret lo lafel con la “cafuletà” e i se vudet la fieu en tla “bureri”. Ô gne n’et de vairo soet de burere: lo bureret ô i et pi pitodo; la bureri i et pi grosa e poi ô i et la bureri viroiri.

En tla bureri ô se menet lo buro e le part grase i se tacont i unè a i aute. Vente menar carata sesanta minute. Se la fieui i et freidi, lo buro ô vint gnent e aleuira vente djuntar aivi tchauda bla polia e ô se recomenfet a menar fin acanque lo buro ô l’et fait. Ô se gavet fer lo buro e ô li vihtet la “burà”. Ô se lavet e ô se sgaquet bin lo buro pèr fare surtir tot la burà qui i et enco dedint. Se lo buro ô l’et bin la và ô se mantint dof pèr quinde djèr. Depoi lo buro ô se varcanet enfumà an piat de bohc qu’ô se demandet la “gavietà”. I se fant de marque o de baloc, i se butont enco en t’una sedela d’aivi freidi. En tl’ultima ô s’envertoiet lo buro en tel “papè” da buro e ô se portet en crota, al frech. Lo buro bon ô devet gnent ehte mol e ô devet gnent frizir, ma ô devet avei na bla pahta.