LA MOITAI O BEUI

En iadjio, en Val Soana, depoi fina, d’oton e d’inver, o s’alavet en tli beui. En tuti li tchianton ô i eret en beui darei que tuti i se troovont: ô l’eret lo beui pi groh. En tel beui ô i eret lo poht ple vatche e pli vel; apena darer da l’us ô i eret lo poht pla djent. I se setavont enfumà le banche o i ahcagn. Le fenè i varcanavont con li fer, con lo corquet, i filavont, i fazont punte e i trapuntavont le tomaie d’ahcapin. I om i rendjivont o i fazivont le sape, li rahtel, li fahton, le lote. Menten qui varcanavont i contiavont i ahtori dle mahque e dli ten pasà per far ahtar frem li mainà. Lo disandro e la dimendji i se repozavont e i liivont li viei liber e li djiornal. En t’un tchianton del beui ô i eret la “berletchi” qui i eret faiti d’as o de talapon; enfumà ô i eret la pai e i se catchivont li vie e li mainà. En tel beui i portavont avoi li mainà pitoni en tla cuna. Menten qui filavont i brifivon e, acanque i eront endurmì, i butavont la cuna sot a la banchi. Douant d’alar durmir i dizivont la cornà.

LO BEUI

Sot a la mazon ô i eret lo beui. Ô paseit ehte pi pitodo o pi groh. En tel beui i se butavont mahqué le vatche e li vel. En tel beui, entrando, ô i eret lo vei. Ô i eret la retchì darei que le vatche i mindjivont, ô i eret lo pofet. Ahcazi tuti, derer dal pofet i avont en retchon per le bec.

L’AHTORIA DE REDJINA

Sei en pitodo vel e me demando Redjina. Sei nasua en t’un beui de Tersì e, mia patronà, i et la Ida. Mia mama i at li medemi mie coleui e i se demandet Tchervina. I et tacai al vercol con la tcheina. Ensembi ‘a me ô i et n’auto vel : ô l’et en boret. Ô l’et nasù lo djer d’Endegna ; guidjiò sei nasua lo djer d’Epifania. Guidjiò djei sempe fam e dje beio lo lafel que la Ida i bietchet da mia mama. Per bietchier i droet la sedela e l’ahcagn. Menten que dje mindjio mia mama i me boquet; ad iadjio i mindjet avoi qui. D’inver i mindjet lo fen que la Ida i butet dit a la retchì. Nostro beui ô l’et grant: ô posiret tinir quetente vatche, ma nozauti sen mahqué en catro!

En tel beui, en t’un tchianton, ô i et lo monton del djiaf : la Ida i slo butet sot, per nohtro liet. En tel beui dla Ida en t’un tchianton, ô i et lo poht del puerc. D’inver, nozaute vatche, ne mindjen lo fen co se cuiet d’hità.

La Ida i nen fait gnen preui ; aleuira i lo tchetet djiu, apia a Tchiahtlamont.

Lo fen ô se tin en tle muraie e en tli rahcart. D’ihtà n’alen ruhpar l’erba en tli pra : ô l’et proprito bel !

LA VATCHI

Lo bori: il toro

Lo vel: il vitello

La manda: la giovenca

En mandon: una giovenca precoce

En mandon af: una giovenca tardiva

Lo boret: il torello

La marguerì: la mandria

Na corna: le corna

Lo col: il collo

L’ahtchinà: la schiena

La cuà: la coda

I onguion: gli zoccoli

Le piet: le mammelle

L’ahtomi : la pancia

Le tchambe : le zampe

La butchi : la bocca

Le naris: le narici

Lo nas: il naso

I orié: le orecchie

Li coleui dle vatche: ros, bianc, neiro, na vatchi rafa valdostana

COME CO SE PARLET A LE VATCHE

Tei, tei”, “Toh, toh, vin, vin”, “Pasa da lai”, “pasa da fi”, “Tramete”, “Va da l’euita”

La vatchi chi guidet la margueri: la redjina

LA FORMA DLE CORNA DLE VATCHE

I at gnent le corna dabin

I et deformai

COME CO SE DIT

Bramar: muggire

En bram: un muggito

La vatchi i rundjet: la mucca rumina

LI NOM DLE VATCHE

Italia, Djermania, Vanesia, Blinda, Piemont, Gorisia, Marmotta, Maravia, Marsiglia, Camus, Ledjera, Mandorla.

ALEVAR LE BEHTIE

Lo lafel: il latte

Le tete: le mammelle

Bietchir: mungere

Bora: la schiuma del latte

Ô se bietchivet à la matinà e a la noit. Lo lafel ô se butavet en t’una sedela de rodji. Ôse setavet enfumà a n’ahcagn. Lo lefel apena bietchia ô se colavet con lo coieui e ô se portavet en tla crota. Con la fieui del lafel ô se fazivet lo buro. Con lo lafel enfierà ô se fazivet la toma e lo marteret. Lo lafel enfierà ô se donavet avoi a li vel.

LO VEL

Lo retchon del vel: l’angolo del vitello nella stalla

Lo vel ô tetet: il vitello succhia il latte

I li gavavont lo lefel depoi dui meis

Lo cavagnet: la museruola

Ô se butavet lo cavagnet al vel pertant qu’ô mindjset gnent su porquerie.

LE BEHTIE ALEVAIE EN VAL SOANA

Le behtie alevaie en Val Soana i eront : le vatche, le bec, le feie, li puerc, li cunì, le djerné, li porselin. I venivont alevà per mindjili, per lo lafel, per li coco. En iadjo, en tel Comun de Ronc, ô li saret ahtà 500-600 vatche. Enqué ô i et finc vatche : trei Berto e dué la Ida de Fos ; ô i et de bec, de feie, en brantchi, cunì, gerné, pito, oque, agne, ecc.

Ô gnet de meno perqué la campagni i se varcanet pi, la djent i et alai via. Orà li prà i sont pien d’ahpiné, de boch, d’ortie. En tli boch ô se cuieit pignent lo djaf. Al djer d’enqué ô s’enlevet depì de bestie pitone e meno vatche e ô se donet avoi de mandjim.

LA VATCHI COME VAGN

La vatchi i donet la tcher, ma i se mafet gnent ô mazon, i se vent a li baufan. Lo lafel ô se vent gnent, ô se frutet, ô se fait buro e magno.

En iadjo ô i eret gnent tenti prà ô se fazeit lo fen ple montagne e ô se portavet djn en tehta. L’erbadjo d’andreit ô l’et pi bon que feiqui dl’anves. L’erbadjo de montagni ô tint la fam perqué ô at quetanta fioritura. Ator dli moiaf e ator dl’aivi l’erba i et pi bona.

L’ ARP

En tl’arp i muntavont a la fin de mai e i sendivont a la fin de setember. Douant i alavont en tel tramut pi bas e poi i se vaufivont. Le behtie, en t’arp, i eront mila mila. Nom d’arp: Lavina Grosa, Lavinetta, Lasin, Granfemà, Mutande, Ianronc, Tor, Canaussa, Giuavin, Tchiavenis, Val Freidi, Le lehtche, Tchiantel, Lo loit, La goiafi, Albarin.

Ô s’emboavet da noember fin a avril. Lo fen ô se fazivet; ô se tchetavet gnent. S’ô i eret gnent preui de fen ô se fazivet li fehpi en montagni.

LE BEHTIE DOMEHTICHE

Lo tchin : il cane

Lo tchet: il gatto

Lo caval: il cavallo

La vatchi: la mucca

La feia: la pecora

La bec: la capra

Lo cunì: il coniglio

Lo mul: il mula

Lo branchi: l’asino

Lo puerc: il maiale

Lo pito: il tacchino

L’oca: l’oca

L’agni: l’anatra

Lo gal: il gallo

La djernà: la chioccia

Lo colomp: il colombo

VE DIZEN QUE:

Li mainà dl’ahcola qui parlont da nozauti i spnt : Chiale Monica, Savin Andrea e Viglino Daniele.

Tuti i auti i lo capeison, ma i lo parlont gnent. Ô i et quetente famie que, en tra da leui i parlont da nozauti, ma con li mainà i parlont italian.

Ô gnet d’aute qui parlont mahqué italian perqué o lo papa o la mama ô l’et marià con na maretà o con en maret. Tuti li parent dli mainà i s’ant aidia a fare lo varcan.

Dué madjihtre dl’ahcola i sont nasue en Val Soana e i parlont da nozauti; i aute dué i sont de mareté ma i ant varcanà leui avoi ensembio a li mainà e a i aute madjihtre.

Lo varcan ô l’et ahta fait da tuti: li mainà i ant demandà a li leui parent (pà, mà, anta, barba…) finc i savont; i ant fait li disegn e i ant colorà.

Le madjihtre i ant ahcrit e fait li ritrat.

LI MAINA’ DL’ AHCOLA I SONT:

RONC

Chiale Monica

Giono Vittorio

Grindatto Diego

Perono Garoffo Ivan

Marten Canavesio Monica

Martinelli Michele

Recrosio Simone

Sandretto Locanin Mirko

Savin Andrea

Savin Vanessa

Stefano Luisa

Viglino Danilo

LI MAINA’ DL’AHCOLA I SONT:

CORDONERI

Aimonetto Donatella

Aimonetto Marco

Gallo Balma Marco

Gallo Balma Roberto

LE MADJIHTRE DL’AHCOLA I SONT:

Borgaro Reana

Faccio Rita

Nora Marilena

Venezia Sabrina

Vernetti Maria Pia

I S’AHT AIDIA

Cognom e nom: Perucca Ida

Ahtranom: Ida

Ianf: 68

Varcan: pensionata

Sevo sempre ahtà en Val Soana?

I et tornai da pitoda a Lasinet

Cognom e nom: Rastello Berto

Ahtranom: Rastello

Ianf: 50

Poht darei qui sont nasù: Boschietto

Varcan: malgaro

Sevo sempre ahtà en Val Soana? Sì

Cognom e nom: Babando Alice

Ahtranom:

Ianf: 67

Poht darei qui sont nasù : Valprato

Varcan: casalinga

Sevo sempre ahtà en Val Soana? sì

Cognom e nom: Costa Maria

Ahtranom: Mimì

Ianf: 65

Poht darei qui sont nasù : Ronco Canavese

Varcan: pensionata

Sevo sempre ahtà en Val Soana? sì

Cognom e nom: Bertogliatti Angela

Ahtranom: Angelina de Berto

Ianf: 79

Poht darei qui sont nasù : Ronco Canavese

Varcan: pensionata

Sevo sempre ahtà en Val Soana? Sì

Cognom e nom: Stefano Giuseppe

Ahtranom: Pinello

Ianf: 66

Poht darei qui sont nasù : Ronco Canavese

Varcan: portalettere

Sevo sempre ahtà en Val Soana? Sì

Cognom e nom: Perucca Celestino

Ahtranom:

Ianf: 78

Poht darei qui sont nasù : Arcando

Varcan: pensionato

Sevo sempre ahtà en Val Soana?

No. Sei ahtà presoner de guera en Maroc. Poi djei fai lo vetriat a Turin e o Paris

LEGENDA:

ô: verbo

tchia, tchio, tchui: cia, cio, cui

dji, dje: gi, de

cua, cuo : qua, quo

qui, que: chi, che

h: s aspirata