L’ahcola

En te nostro comun, Ronc, de tuti li ten ô i et sempe ahtà l’ahcola elementar. Douant, li mainà, i alavont a ahcola enfumà a la viei mozon comune, darei que arà ô i et lo “Tchentro del Parc”.

Depoi lo 1921 i sont venu a ahcola en tel medem poht darei que n’alen avoi nozauti.

La nostra ahcola i ant com’enfia a farla en tel 1918 e i l’ant finia lo 1921.

D’un iadjio, li fi e le fié, i alavont gnent a ahcola ensembio: li terluc i avont lo madjitro, le fieté la madjistra. Depoi dla prima guera, tuti li mainà i sont ahtà butà ensembio, trenta- trentefinc per clase.

Ad iadjio ô i eret gnent preui de banc per tuti, e, aleuira, i se setavont trei o catro ensembio.

En iadjio, en tel comun de Ronc ô i eret dué ahcole statal : na ô Ronc e na ô Tersì. Ô i eret, poi, la ahcola susidiai o: Tiiei, Ahcandé, Nolahtro, Servin, Guairi, Vilaneva, Arcant, Bohtchet, Convent.

En tel comun de Cordoneri ô i eret catro alcole statal: na ô Cordoneri, na ô Tchampii, na ô Pianei e na ô Prà. En ti alcole statal le madjistre i eront de mareté: i venivont do Turin o da la piana. Entor al 1920 o Bohchet, i fazivont ahcola dué suer qui venivont do Turin. I se demandavont Maria e Caterina Bertinatti: i s’la dit la “Catina de Bohtchet” (Rastello Caterina)

Le madjistre, qui eront de mareté, i savant gneent parlar da nozauti. Ma, gnanca li mainà i savont gnent l’italian e, aleuira, la prima tchioza qui dovont fare ô l’eret mohtrar a parlar l’italian.

Se li mainà a ahcola i parlavont da nozauti, i venivont gnent castigà, perqué i eret gnent na leui colpa, ma i avont gnent lo dreit da parlar da nozauti.En ti alcole dli tchianton, le madjistre i posont ehte fié de Ronc, qui avont fait la cuinta. Per fare le madjihtre i fazont na demanda al diretor. Si i eront bone, i alavont fare ahcola pli tchianton.

I mohtravont a lire, ahcrire, a cantiar, a cugnehte li sot, en maneri que li mainà i savisont fare carqui tchioza, perqué, en fli moment iqui,ô i eret gnent i alcole statal en tle frasion. En mostrandoli carqui tchioza, lo mei de mai li mainà i venivont fai ô Ronc e i donavont en ezame.

La Rovina i at fait ahcola avoi ô Guairi en tel 1950-51 e en tel 1960-61. lo ritrat que ne vien ô l’et ahtai fait propino ô Guairi, l’inver del 1961, d’an djiornalihta dla “Stampa”. En tli ritrat ne veien la Rovina con sie mainà dint ahcola e pla vi. Un di ahcolar dla Rovina, o l’eret lo papa dla nostra amizi, Monica Chiale. Acanque en tle frazion i alcole i sont ahtaie seraie, li mainà i dovont fare anque n’euira, n’euira e mèda a pia per posei emparar a lire e ahcrire. Li mainà qui alavont a ahcola en tle frasion i dovont fare de varcan: portar lo bohc, aprende l’ahtua e fare lo pi gro dla pulisia. Ô Ronc no, perqué ô i eret lo “ bidello”. Ô se demandavet Nigro e ô deveit lumar l’ahtua. Enve le madjihtre li mainà i eront rehpeteuis e cazi, cazi, i s’encalavont gnanca parlar. Ô i eret poi de mainà pi disfati qui nen fazivont sempe carqu’uné. Aleuira le madjihtre i li cahtigavont: i li butavont fer al freit, endjenoion enfumà le grelé de neuis e i li picavont con la baquetà qui avont enfumà la catedra. I ahcolar, en tra da leui, i alavont d’acordi ma, ad iadjio, i se picavont do trei vertere e qui qui s’le tchiapavet i s’le tinivet!

Per alar a ahcola li fi i butavont la djiaquetà neiri; le fié lo fondai neiro con lo colet bianc e lo fioc biò. A li pia, d’inver, i avont li foclo; de primà e d’otont i ahcapin. I avont poi la bersaca de teila darei qui butavont dedite li liber e li quaderno. En tla ahcola ô i eret lo taulo e la careira pla madjistra, li banc de bohc pli mainà e la lavagni neiri. En tli banc i eront piantà li calamai pieni d’ancroht dareu qui bagnivont la piuma qui eret de bohc con lo piumin qu’ô se cambiavet e ô se tchetavet dal tabaquin. Al mur i eront pendu li ritrat del rei, dla redjina e de Musolini. Ô mancavet, mai, lo crotchifio. Li quaderno i eront a rigue e a quadret, come orà. Anque li liber i eront come li nostri, mahqué i avont meno disegn e i eront en bianc e neiro. D’un iadjio i achole i eront obbligatorie fint’a catord’anf. Compì li catord’anf te posei alar varcanar anque se t’avei gnent la cuinta. Ô capitavet soent perqué le madjihtre i botchivont quetant. A la fin dla tersa e dla quinta ô vinivet lo diretor a fare l’ezame.

Li mainà dle ahcole i sont:

Aimonetto Marco

Chiale Monica

Gallo Balma Marco

Gallo Balma Roberto

Gambera Luana

Giono Vittorio

Grindatto Diego

Marten Canavesio Monica

Martinelli Michele

Perono Garoffo Ivan

Reinaudo Walter

Sandretto Locanin Mirko

Savin Andrea

Stefano Luisa

Viglino Danilo

Le madjihtre i sont:

Borgaro Reana

Faccio Rita

Nora Marilena

Vernetti Maria Pia

Venezia Sabrina