In viağ ër l'i era in om chë l'ëndagìa a truvàa ina giuvna ën Turia, e quand ëŕ l'é turnà ëndërè la i era ina crava, e ŕ l'i fa: "O Ghidina, ti ešti ti, Ghidina, Ti ešti lì? Cumë mai chë ti ešti lì, Ghidina?" e ŕ l'à fait ina fatiga ënorme a cuciarlà ën la cabana, e aa matina, quand ŕ l'é aŕturnà ën la cabana, a Ghidina a n'i era ciünu.

E šte fait, digìn chë li eru e mašche, chë i avìan ëndait après, chë cücün ŕ l'i avìa ëndàit après, chë ŕ pia esu dëmà ina mašca, përchè l'i à diit: "Cumë, së l'era ina crava a l'é aciatàa, e ën la mënènd ën cà, la śgüiiava dëlongh e la në pia fàa caminàa; e quand ŕ l'é arivà a cà, ŕ l'à barà a cabana, ma l'ëndëman la n'i era ciünu".

 

 

Una volta c'era un uomo che andava a trovare una ragazza a Toria, e quando è tornato, c'era una capra e (lui) le fa: "O Ghidina, sei tu, Ghidina, o Ghidina, sei lì?" e ha fatto una fatica enorme a spingerla nella stalla, e al mattino quando è tornato nella stalla, Ghidina non c'era più.

Di questo fatto, dicevano che erano le masche che gli erano andate dietro, che qualcuno gli era andato dietro e che poteva solo essere una masca, perchè lui diceva: "Come, se era una capra è nascosta? E portandola in casa scivolava sempre e non poteva farla camminare, e quando è arrivato, ha chiuso la stalla, ma l'indomani non c'era più"