Lassü daré 'd Visu

piontà ënt na cascera

ié na Crus.

lera 'n nom si sü scrit

ch' la turmenta

ià cancelà.

Lì, ié me cé sutrà.

A turnava da 'n Fronsa a pé.

sfinì 'd privasiun e 'd travai

a trantöt agn,

a vnìa purtài 'd pon

a sue set meinai.

Lu mistrau sufiava,

la nëbbia calava.

A doi pas dal cunfin

lassà lu bastun

lu balisun compà lì,

cun 'n fil 'd vus

a i dì ai amis:

«Mia famìa salutàla vuieiti,

mi, la vègu papì ».

........................................

Nona Maria

cun la mort 'ntal cör

'ntla miseria nera

ià lassà Bastianin

ca l'avìa mach chinse dì

'nsem a Gianin, lu pì gront,

da matin bunura ié partìa.

Lassü daré 'd Visu

A so òm a 'nai sepultüra.