Ij fieuj ës vestio da fija e ij fije a l'encontrari...

... Na còta longa e na còsa ën testa e pe endasion për lì. Bastava ën para ed braje, ën caplòn ën testa, na siarpa... ij barbis ij fasíon con na nata brusò ës la candela...

[M.G.]

 

S'enmagninavo, pe andasio ënt j'estale... e balavo con l'armonich...[M.M.]

 

... ës vestìo con ët serpiera et tela ët ca, con d'ëvlù e con ij vestimante vej e dij nòsti nòno...

[G.I.]