... se remestiviàn, e trouviàn robo des nostres màires des nostres nonos de fàoudos loungos, de shiàles, so que pouliàn prendre a la mizoun...

[G. S .]