"Counte d'un viage, counte d'encuei" es lou temo de lou Councours en lengo ousitano "Uno terro, uno lengo, un pople" que Coumboscuro a relançà per l'an 1995. Coume se vei lou temo es libre, basto que la sie na countio, ou novo de trinco, ou ben cuìo travers la tradicioun ouralo.

 Tuchi poloun partecipar, toute i grafies ousitanes soun arsetà, la partecipacioun es duberto decò a d'escrich prezentà abou la parlado piemountezo.

 Soun previste due secioun: uno per i pichot abou mens de quinze ans, l'auto per i grand. Coumo d'abitudo per i grand lou premier premi es "lou cofre" e per i pichot... "lou coufret"!

 I countie, en catre esemplari, van espedìe a Coumboscuro dran dal 15 de julhet e la premiacioun se pasarè en Coumboscuro lou 2 de setembre dins l'encastre dal "Roumiage de Setembre".