Lou Journal es en tren a se far que nous arubo la mario novo de la mort de Bep Rous.

Bep ero n'ome de culturo; un d'aquii que avien traversà e marcà mai de trent' an de reneissenço ousitano dins les Valades. Un d'aquii que avien dounà vito a l'Escolo dou Po, ai premier Rescountre Piemount-Prouvenço. Per counvincion persounalo, per fourmacioun idealo e per i liam persounal, Bep ero pei sempre ista dapè a n' aquelo primo esperienço culturalo; tutun avio soubù, mai que d'aouti, devizar abou tuchi; mai que d'aouti sentio forto la necessità de se parlar, de far carcozo ensemo per pa  leisar muere en gran patrimoni de lengo e de cultura.

Abou Bep Rous s'en vai en tros empourtant de la nosto pichoto estorio ousitanisto de i Valades; tutun Bep nous laiso en baroun de trabai cultural, d'escrich, de pouezies; nous laisò decò lou record de na maniero franco e duberto de vioure la questioun ousitano.