I La sancta trinita nos done parlar

Cosa che sia d'onor e de gloria

E que al profeyt de tuit poysa tornar;

E a li auvidor done atalentament

Qu' ilh metan lor volunta, lo cor e l' entandement

A entendre ben li nostre parlament.

II A qui playre d' auvir, yo volh recoyntar
De l' umana condicion la vilecza,

Per que en superbia no si dea levar

Mas tegna humilita la via segura

De anar al cel que tost abandone

Lo premier home que non hi mesçura.

III O frayre carissime, o bona gent,

Cun lagrimas e plor e gemament

Regarde un chascun son naysernent,

Quel fayayci e lo seo eysiment;

E al eysiment que li es aparelha

O ben o mal qu' el haya obra.

IV De quatre elernent ha dio lo mont  forma;

Fuoc, aire, ayga e terra son nomna.

Stelas e planetas fey de fuoc;

L' aura e lo vent han en l' ayre lor luoc;

l' aygua produy li oysel e li peyson,

La terra li yument e li home fellon,

V La terra e lo plus vil de li 4 element,

De lacal fo fayt Adam paire de tota gent.

O fanc! o polver, or te ensuperbis!

O vaysel de miseria or te enargolhosis!

Horna te ben e quer vana beota;

La fin te mostrare que tu aures obra.