La Diresioun dal Mouviment Aoutounoumisto Ousitan s'es barouna a Venascho, sande 19 de genier. S'es fach lou pounch sus lou journal Ousitanio Vivo, lou trabai de la redasioun, l'esvilup que chal dounaie en te i temp a venir. S'es decò repià l'argoument de l'Assembleo per l'Aoutounoumio Ousitano. La Diresioun a deliberà de counvoucar na premiero reunioun coustitutivo d'aquelo Assembleo a Paezano, en Val Po, lou sande 9 de mars.

Es pa mal avansà, en t'aquesti temp, lou trabai menà da la Listo Federalisme, per l'elabourasioun de la Charto enternasiounalo sus i cumunitat etniques en minouranso. Se soun tengues na man de reunioun e uno finalo es previsto a Milan lou 2 de belier. Lou MAO a sempre partesipà a n'aqueles reunioun bou en siou rapresentant.