De rejounalisto venent da difrentes ourganizaciouns (Parlaren, I.E.O. Felibrige, Partit Occitan, ecc.) se soun barounà per dounar vido a en mouviment "Rejoun Prouvenço". N'ourganizasioun poulitico rejounalisto, que sercho de menar anans en prougramo rejounalisto, dedin lou cadre de la revendicacioun ousitano, per uno de i pi empourtante rejoun que fourmen nosto nacioun. Es decò en senhal empourtan que de difrense e de squiapeoure que, just carqui temp pasà, marcaven i difrent mouviment ousitanisto ou prouvençalisto, encui soun en tren a despareise, e que n'acioun cumuno de tuchi i ousitan es en tren a se bastir.