I mari rezultat de i darieres elesiouns cumunales en Sardenho an leisà lou senh en tal Partì Sardisto. Carlo Sanna, Segretari despei doucatre an; Segretari de la grando mountado dal P.S.d'Az., giò Assesour Rejounal al temp de la Jounto melis e eiro Senatour a Roumo, a leisà soun post a Efisio Pilleri.

Esperen que aquest nou Segretari reporte i aoutounoumisto de la Sardenho armenc a la piaso que i an agù i derie an e que al sapie countinuar lou trabai de coulabourasioun abou i aoute minouranse nasiounale d'Italio e d'Eouroupo que Carlo Sanna, pian pianet, avio sabù menar anan.