Üsine labrere

Craven i Arüee

Minca-di che pasa

Sien sempe pi espantièè

 

Dins i vile mangia-omes

Aven perdü i sentiment

Mente i ca a la desbranda

Sun savatèè dal vent

Rit: Ei tan cumpagn ma d'arbu la bandia

Ei la virun na naziun mendia

 

Al pais miserie veie

Ma pa pi de cunte

Pa pi de cansun

Tüi enmasca la televisiun

 

I sunaire d'la pulitica

An embarà tüi i camin

Ma gacioma pi egliaval

Alamun noste destin

Rit.: Ei tan cumpagn ma d'arbu la bandia  

Ei la virun na naziun mendia