Üra che ses pü 'ntla grögia,

üra che le pümme nuvele

it portu dapurtut,

fai inna svulascià a la Veuva,

arpauste sal ghespin,

lu trobbi sbit:

al'è fögià 'd biye rose.

Apres pran l'andi,

vola sal pin scrantsà dal tron:

lè lu "pin di trai ciucher".

Dzüst 'd tsut la gè gi marsi

piantà da tiu dant,

acal c'as nint cunusciü.

Gargia 'ndua santi 'd tapadzi,

nu vayarés ilaval

scu 'd furmiye chi curu

s'in furmiyer pistà

e gargia e cer:

nu trubarés

cun lu cör gunfi,

ma sansa le lagrümme a gi ötcc.