Lu mes de San Jacu s'aprocho e lu Rescuntre Usitan arübo.

Apres la tono surtio de l'an pasà a Lu Mel en Val Varacho, pulian ren far d'aule que repyalu e repurtalu en te n'auto Valado: a San Dümian e en tuta la Val Mayro aven trubà ben de jent enteresà a trabayar per aquesto novo Festo Usitano. Perque lu segunt Rescuntre pareys dran de tut cumo na festo, belo se est'y-aje la part pulitico e cültüralo y-es espeso e trücho düy prublemo de funs de i Valades Usitanes.

Dren de tut la creasyun culturalo en lengo usitano. Lu Cuncurs de puezio a record de Ezio Cucchietti e lu debat que y-urè süs i prublemo de la creasyun dedin i cülture minuritarie, sun düy mument ben lià dentur a la questyun de l'escrive en usitan, apres quinze an que la se puso püs cumo chal la jent a escrive en nosto lengo. Bu la jürio siernüo per lu Cuncurs e bu lu debat dal venre sero pensen de portar a San Dümian carcui estudyus que pularen dinu carcozo d'empurtant süs aquest prublemo, e, beleu, viscar encamay la vueyo d'escrive a nostro modo.

L'aranjament de i casey e di pais es lu segund argument en pau espes que serchen de tirar foro d'aquest Rescuntre. Süs aquest prublemo la y-a na man de persune que i trabayen despey carqui mes. Se junhàrè al Rescuntre bu ducatres idees noves: sus l'ucüpasyun de i juve en t'aquesto brancho de trabay ben empurtanto dedin i Valades, süs la pusibilità de urganizar de curs prufesyunal, fazent cunyse d'esperyense e bu na proposto sus aquel dyauleri de prublemo que l'es i cübert a lauze.

Denturn a n'aquesti düy pilastre que marquen aqueste Rescuntre, y-urè la festo per tres jurn, la festo cumo la se fay da i nosti cant: bu lu minjar, l'oste, i chansun, i bal e lu juec.

Mancarè decò pa la meso, e, per n'y-aje, en usitan.

E pey espuzisyun da veyre, libre e roba dei Valades d'achatar. Me subretut, jüst que lu Temp acumpanhe, lu Rescuntre sarè jomay lu post dundo la jent da i Valades cumo da deforo, findi da y'aute minuranse, ve-narè per retrubase e per istar ensemo.