Din la sekundo mità dal mes de San Jaku süs i jurnal franses es pareysüo na novo ben enteresanto per nuzyawti usitan: lu Guvern susyalisto franses semeo, forso far, ben enchaminà per far sorte na leje süs la muntanho en Franso.

La novo es empurtanto perkè: d'en kayre nuzyawti Usitan en Italyo aven na leje süs la muntanho despey dal 1971, e n'en pulen dir tut lu ben e tut la mal pusibu; d'awte kayre na bono part de l'Usitanyo en Franso es facho de pais de muntanho, per talo ke na leje parey pol aver na groso empurtanso per i nosti frayre d'ilay.

Soke la serè na leje süs la muntagno en Franso, per eyro, es de mal a dir, lu meme guvern franses a pa trop les idees kyares, desbatü kumo al es, bu l'ideo de dunar ay kümünità de muntanho lu puder de desidar, e l'abitüdo, tuto fransezo, de desidar a Paris soke la se paso en te lu pi sperdü de i pais.

De segür se sa ke i pais de muntanho saren barunà en zone ben may grose de i note kümünità de muntanho, ka i barunen, la pi di bot, na suleto valado. Ilay se devizo de «massif» (Alpes du nord, Alpes du Sud, Massif Central, Pyrénees, ecc.). Minko Massif al urè en kunsey; me soke al pularè desidar akel kunsey degün, per eyro, lu sa.

Nosto pow es ke al fenyarè, enkaro n'yaje, per eskrive karki byei libre de i swenh süs soke la chalario far, per atende apres ke Paris dise ke la vay ben e deskuze lu sakuchin per tirar foro lu sordi.

Bu l'eperyenso ke isì en t'akò noste se syen fach pulen dir karkozo ay nosti frayre de lengo en Franso. Pulen lur dir ke:

a)tucharè ke la jent de muntanho, bu i sie rapresentant, ren mek pose pawzar de bone idees per la reneysenso de i lur pais, me i pose dekò desidar de bütales en pratiko, senso atende la bono grasyo de Paris;

b)i kunsey de massif ke i se fazaren devaren dekò, e isò es ben empurtant, desidar de mestrejar i sordi e i resurse ke, kumo eyro, i sorten de la muntanho, e ren atende akiyi katre ferlük ke lu guvern, minko an, se dunarè la peno de mandar.

Se akeles dues kundisyun ke aven jüst dich se pawzaren pa, se la se marcharè pa, en t'akelo manyero, vers na pi grando awtunumlo, per la muntanho usitano e per i muntanhar usitan la sarè enkaro en vyaje na kuyunado, na brizo de tübo en t'y-üwey de nosto jent!