Soke la vay ben per Rumo la dew dekò marchar per Jirbo?

Lu nümbre de i minaa a l'eskolo se bayso de an en an; tut akò es pa na nuvità, subretut dedin i Valade usitane, dundo lu prublemo, per vio de l'espupulament, se fay de may en may avisk.

Ent'akesti jurn i diresyun mandun al Pruvediturat, eskolo per eskolo, lu kunt de i minaa e, bu akokì, la se dew desidase se tyene düberte, l'an ke vyen, n'awto man de pichote eskole de i nosti pais.

Minkoduno de i Valade usitane à i sie eskole en perikle, jomek en Val Varacho la se büto en kawzo la vito de y'eskole de Blins, de Chücheys de San Peyre, de Jirbo.

Akest an, dapé a la kestyun de la mankanso de i minaa, se sun juntà d'awte kawze ke rendun enkaro de may ensegüro la dübertüro, per l'an ke vyen, de i noste pichote eskole.

D'en kayre i Provediturat a y-Estüdi de Kuni e de Türin, semewn ben encharmà per serane lu may pusible, jüst per avansar de pagar karki majistre.

D'awte kayre n'awto lawzo es tumba süs la testo de i nosti sendik e de i noste eskole bu la kestyun de la següreso de i kaze düberte al püblik.

Süs akel prublemo, apres lu fwek ke a Turin avio fach sesantosink mort, se sun bujà na brizo tüchi: Rejun kumprensori, tribünal, etc.; bukò es sawtà foro ke d'eskole jüst fache l'awte jurn, sun jomay eskazi da refar: i porte se dwerbun dal kant esbalhà, lu brüzadur a l'es pa al segür, i manko l'eschalo per eskapar, i preze de la lüche sun pa pru següre...

Tut akà es ben jüst, saren pa nus a negalu, me, enkaro n'y-aje, soke la vay ben per Rumo la dew dekò marchar per Jirbo, e la se tyen pa kunt ke i sinsent minaa de n'eskolo de Turin pawzen d'awtri prublemo ke i set de l'eskolo d'en Blins.

Kumo d'abitudo s'es pasà de n'ezajerasyun a l'awto, per talo ke eyro a i nosti pawre sendik, per ren arzigar de fenir en boyto, y-es pi kar de lisar serar sübit y-eskole, vist ke polun ren trubar, i sordi per bütale en regulo bu la leje.

Bu tut akò, nuzyawti ke ente i Valade usitane i viven tüchi i jurn, pulen ren far a menk d'enrabyase denan a tut akò, per talo ke demanden ay Proveditur e a la Jüstisyo de tyene kunt de la nechesità de mantyene lu pi a lung pusibu l'eskolo dedin i nosti pichoti pais, e de ren bütar lu bastun dedin i rue demay de soke la tucho. Me subretut, demanden ay diretur, ai majistre, a parent d'ey minaa e ay sendik d'ey pais, de fase en katre per tyene düberte i noste eskole.