Mi, ma mèiro, lh'é al cèntrou dë le mèire dë la Charm e i Durandin, e alouro mi, dë sero, anavour quère quëlle dë Crouç quëlle dë le Ruà.

E le vërtìou jò dron quë dë sero passavou per quèrë-lè, quë, le, së tënëssën prëparà, përqué érën pa dëgun; érën mec mi e Cèrou dë Chafréo, lou fraire dë oumalin, qu'aven mountò lou bal.

E quëlle di Durandin lr vërtìou quële vënëssën a ma mèiro. Alouro, cont la modo é istà ën couërs, quëlle dë Ras e toutte lh'aoutre fin a la mèiro di Bëpet, le vënìën toutte a ma mèiro. Le intràvën coummo a sa mizoun, ëntë stabi.

Lh'ero dë coumersi a ma mèiro!

Mi rubavou d'ilai, më përnìou lou scagn e la chantileno. De viage Mouretou ero jò ilen quë stiravo l'armònic dë foro.

- "E coul dë le fìe, cou dël lumme, a vèn pa pì coul dël lumme?"

Alouro rubàvën avàl tuch ën carouvano; avìën magaro deç ou quinxe filhe, e mi soul dë filh.

E ënsoummo quë apré i vënìën pe cò a juàme, carcun qu'avìën sé picche.

Alouro da la part quë lh'ero sa piccho, lh'anàvën co lour. E...avërìou pourgù fane dë virele s'agué vourgù.

Ma l'ero pëcò.