Despey de noste artikle süs la Pulonho, pareysü süs lu darie numbre de Ousitanio Vivo, s'es aviska la batayo, d'en prim entre lu Partì Kümünisto Italian e lu Partì Kümünisto Rüsi, me eyro dekò dedin a lu    stes P.C.I..

Dizen püro ke la pulemiko viro tuto süs i kestyun de funs ke aven pawzà bu noste artikle süs la Pulonho.

Es a dire: l'imperyalisme Rüsi la lücho de klaso dedin i pais susyalisto e la demukrasio dedin a n'akiye pais.

A lu deküment de la Diresyun dal P.C.I., ke per lu prim vyaje a rekuneysü ke de l'Ungerio a la Pulonho la s'es pa tratà de pichoti ensident süs la drayo dal susyalisme, me d'en sistemo ekunomik, pulitlk e kültüral ke, viro viraa, la fenis per dunar akey früch; l'URSS a respundü en manero düro e fawso, kumo na gieyzo u n'emperi kulunyal ke arseto ren ke la se pose bütar en desküsyun sun puder e la sio verità.

De may ke akò la «Pravda» a serchà de separaa le respunsabilità de la dirijenso nasyunalo dal P.C.I. respet a la bazo dal Partì, ke, a dicho de Mosca, sario enkaro tuto a favur de la pulitiko de putenso de l'URSS.

Dedin la pulemiko ke n'es surtio, süs la ‹‹Pravda» e «Komünist» den kant, e süs «L'Unità» e «Rinascita» de l'awte, aven tü purgü remarkaa kumo lu P.C.I. Abye ben tuchà pa mal de kantin, ke a Mosca sun pa propi pyazü, me süs i kal a pa trop respundü!

L'URSS a serchà de fa pareyse i dirijent dal P.C.I., kumo de jent ke a laysà la drayo dal susyalisme per menaa lu Partì en tal champ de l'Ameriko e de l'imperyalisme.

De may ke n'yaje aven eskyarzì kumo lu susyalisme es forsoment na susyetà de klaso; d'akò pulen pa s'en pasaa, d'akò nus tucho tyene kunt en t'al chamin per la bastio de na susyetà susyalisto!

Bu akò es dekò ben kyar ke lu susyalisme a menà, ben suvent, a l'imperyalisme.

E la pulitiko de la Rüsyo semeo facho mek per nus dunaa razun!

Ke la diresyun dal P.C.I., kumo na larjo part dal Partì, abyun kumpres na bono part de tut akokì, la pol mek ese vist bu la pi grando sudisfasyun da nosto part.

Nuzyawti suben trop ben ke ese kuntro l'emperyalisme rüsi la vol pa dìr ese dal kant de l'Ameriko; al kuntrari, pensen ke tüchi i prugresisto ke vivun e trabayun en tal blok usidental polun bastir lu susyalisme suloment se la se brizo la pulitiko dey blok, d'en kayre kumo de l'awte, e se la se duno de sülüsyun al prublemo de na novo demukrasio susyalisto.

I jurnal rüsi an pawsà na pulemiko fawso, de defezo de na putenso pulitico emperyalisto. Fin d'eyro dedin al P.C.I. la s'ero pa pru deskütü de akesti prublemo, e bu akò eyro la sort foro na disidenso en t'al partì ke demustro de pa ese tan pichoto.

Dal noste kant pulen mek pensar ke enküy la sario myey ke la desküsiun en t'akel Partì se pases süs l'adezyun de l'Italio a la «Nato», al Marchà kumün; süs la pulitiko ekunomiko italiano respet a-y grande susyetà mültinasyunale ke mestrizun tuto l'ekunumio e la pulitiko italiano, süs na pulitiko  de indipendensyo nasyunalo italiano e de respet de i minuranse nasyunale dedin a n'akest Estat, pitwest ke veyre viraa la desküsyun süs l'adesyun nustaljiko a en blok emperyalisto, ke nus a jo trop demustrà de pa ese myey de l'awte, kuro pa peju!


DINO MATTEODO

 

La grafia utilizzata in questo articolo è sempre quella fonematica proposta da Valados Usitanos e illustrata sul n.61 e n.64bis di Usitanio Vivo (1.a pagina). Rimandiamo il lettore a quei numeri e ricordiamo soltanto che:

k = sempre c di cane davanti a ogni vocale

ch = sempre c di cielo davanti a ogni vocale

j = sempre g di gioia davanti a ogni vocale

g = g di gatto

ü= u francese

y = i di iena

w = u di uovo

nh =- gn di gnomo

s = s di sera

z = s di rosa