Forso faa a l'a pey facho! Apres düy an ke la vito de la Kümünità de Muntanho de la Val Varacho viro d'enturn a n'akel prublemo: Amorisco es pey arübà a sorte President d'akesto Kümünità.

Nusyawti usitanisto aven, pulè ben kreyre vutà kuntro a n'akelo presidenso; parey an fach suchalisto, kümünisto e i düy kunseier endependent de Rusano.

De la memo manero se sun pa sentü de purtaa lu lur vut sies kunseier de la majuranso, majuranso kes facho da en burdel de kunseier ke se volun endependent e da n'akiyi ke restun demukristyan.

Enkaa n'y-aje la D.C. de Valado a pa agü lu kuraje de chambyaa, de dunaa kunfyanso a n'akelo jent ke proche de n'iyi chambyariun ben vulentie de kustümo en t'akesto Kümünità de Val Varacho, me lu kuraje l'an pa per sorte foro d'en prim. Enkaa n'y-age la D.C. a syernü de maryase bu akiyi ke enküy bramun pi fort, en pensant ke, dran u apres, akiyi bramaren forte per n'iyi !

Isten pa isì a repete lu perkee dal perkee se syen refüzà de vutaa per akel president; l'aven jo fach pa mal de bot süs akest jurnal. Aven enkaa en bot markà, en tal kunsey, tüchi i punch ke nus separun, l'aven markà bu de kuraje e kreyen ke findi i chornh l'abyun sentù, se i vuliun sente. E i chornh enkuy en Val Varacho mankun propi pa.

Eyro es l'uro de sorte d'akelo Salo, per enfurmaa la jent de la Valado süs soke aki dedin la se paso. Syen segür ke nus mankaren pa le bone ukaziun per falu.