En libre ke s' les d'en fyà. Ero en paw ke s'atendio ke la vows de na fremo de nostes Valades rumpese lu mür de gyas,* kuntese en primo persuno kumo sun les kozes senso püs lisar ke i awti kontun por nii.

Akó, avuro es pol dir k'es arübà. Parlo de la sio famiyo, ente na manyero sklento, senso ezitasyun, senso retoriko, senso muralisme, senso vuler dunar de lesyun a degün.

Senso vergunhase de ren, abù la kusienso de lu pasà e de soke anavo ren.

Sa veyre acò d'enküy abù kuraje, se rend konte di chambyament dapè e aldenturn a nii. Serko de kapii e dì dekò la difikultà ke enkontro a lu far. La Val Grano te paso dran i üey esmeravyà skazi la rekunuyses pa, tan syes abitüà a veilo senso pensai süs. La gero, * la vito de tüchi i jurn sun kuntyà. la fegüro de lu payre e de la mayre sun deskrich abù n'abundanso de partikular e abù na naturaleso ke te fay pyazer.

E apres dues pagines süs la ren kusyenso e la vergunho de la lengo.

Val la peno de favusles sente.

 

En libre d'esperanso ke laiso dübertes en paw de portes. En libre da leze.

*gyas=ghiaccio

*gero=guerra