Da La Tureto-Val Varacio

Vuriu, decò mi, vus parlà di prublem che ai agü per aribar a capir se l'ero miei far part dla sità, me la pursiero e tute i cumudità, u dla Tureto embé ne vito vero e empau de siur e magun. La Ruà mi la cunuisu ben; perché d'istà per i vaconse de l'escolo anavu a la grongio me mun Paiei e ma Ieio. Iamun faziu soche puìu, anavu en pastüro, trusiavu me la mulo,... briculiavu!

Les ent'acheie paschier e achele merzelie ch'ai empres en barun de coze; cumo se vivio decò senso televiziun e radio, senso lüce (la i avìo mac lu lanternin) e se ün tacavo freit l'ünico l'ero anà pià de bosc e viscà lu fuec!

Sun tute coze acheste che ai meinà siervun ben mai de i «cartoni animati» de «UFO ROBOT!».

Cumo-co tre an fa me siu trubà ent na cundisiun abastonso strongio.

Parlavu mac italion, stavu a Türin, ma se ün me demandavo d'ent'eru respundiu: « Siu dla Val Varacio, alla Tureto ». Aluro me siu desidà, ai cumensà a parlà, l'ero pa che sabìu pa, l'ero che aviu pou de sbaglià! Pion pion püe ai pia curage en veiont decò che lu munde ero cuntent de uvir ün de mai a «devizar usiton ».

Mun gros malör l'ero achel d'aver emprés da piciot l'italion. E tutun encà eiro pensu en italion e püe parlu NOSTO MODO.

Na cozo es sigüro, me sentu ben mai dla Tureto che de Türin; e curo aribu «a ma Ruà » a la premiero persuno che me demondo « Siestu isì? » mi respundu « E vuì, cumo la vai? ».

Les paren, ma les acò che me fai sente ün de lur, un che cumo lur menavo lu buissun de fen giü per lu « Cugnetas » e püe tranfiavo curo aribavo a « Serli Piate! ».

Les pracò che vü far sempre mai par de ma Ruà e vü emprene sempre miei a « devizar a NOSTO MODO! ».

 

Alfredo Philip