La magistro avio dunà a i 'escolìe de far un cumpuniment sus lu temo. - Cristu e nusautri-.

Lu giurn apré, Gianet a consegnà sìu cumpuniment che disìo cum'acò: L'àute gìurn bunuro mi e miu paire sen anà a fa bòsch, avén travaià cumo düi ase findi a n'uro apré mesgiurn, pei sen tornà pin de fam a la meiro. Me curo aven vegü che mio maire e mie fraire pi ciot avìen mingià tuto la pulento, miu paire enfengì a bramà:

«Cristu! E nusautri?!»

 

                                                                                                                    T. C.

 

 

N'òme pulitic parlond ai giuve de na valado, al disìo:

«lu vint per sent di giuve sun desucüpà,

lu trento per sent su sut ucüpà,

lu setn per sent su preucupà».

 

                                                                                                                      T. C.