La gi vai:

an paou d'oeli en te l'aiga fraida, tartifoule, en pori trapoulà fin, an paou d' sal.

Coura li è tout coets gi buti en dins pian pian la farina d' fourrnantin.

Apres vantouli sampri coun lou lazagnour, fin que i ge coetsa.

In la mandza coun la bagna tsauda d'antsoue e brouss e bourgounzola e toumma.