Me piai retournar al Sambuc perqué es moun pais, siou pe libra, faou couma vouòi. Ai sempre la rezidensa eisì, la tenou sempre al Sambuc, nen siou ren canchelà dal Coumun: mi vaou via mac per far piazer a ma fìia, per tenir lou pichoùot, deferent sarìou tan ben eisì..