Se sian marià que i era encà la guera. Nouzàoutres nous a bruzà touta mizhoun, sian sta 'me sonqu'avian sus. Nous l'an bruzà i tedesc, perqué soun aribà a Vinai e i era catre ou sinc partijan que se soun butà a sparar 'me la mitralheta; i tedesc an tacà a campar i espessoun enchendiàri e en des menùtes sian sta tuchi enchendià. Aloura avian i arbou dal cubert que nous calàvoun se la testa avisc e poulavian ren surtir perqué couma surtavian nous mitralhàvoun.

 

   Eiro es persoùnous vivoun pe ben qu' en viage perqué aloura manjàves de pastaisucha, de rizot, lou minestroun, de bodi, eira est tout chambià. En viage s'acountentevian, i era ren i bezoun que i à eira, ves que decò moun fi magà sarìa pa anà via, nel i ten al Sambuc, i ven boulentìera. Ma i à nhente, couma fai en jouve a se mariar, se far na famìia, couma fai? de que viou ? La campanha rent pus per far viòoure i jouve, eira i soun les ezigénsous, i vai la maquina, i vai de tout.