Carca feta tipica an Val Suza sente


Dzalhoun = San Vinsen avei la muzica, li spadouneire, le prioure an coustum è lou bran, le prouchesioun, le mësse... sente


Chimoun = San Bastion avei la muzica, le prioure an coustum, li anjoulèt, è lou bran , le prouchesioun , la mëssa.... sente


Moumpantìa = Sant' Ors avei la muzica, le prioure an coustum, l' ors vitù avèi le pèl bourasoué è li chasoù avèi li souatro, le cheine è li batoun.... sente


Venoout = San Blé è Sant' Agata avei li spadouneire , le prioure, la muzica, la mëssa sente


Nouvaleiza = Sant' Eldrà avei la prouchesioun è l'ourna, la mëssa, la banda, le fumèle e lhi ome an coustum sente


Miana = San Coustòn avéi la muzica, le prioure an coustum, lou bran, la mëssa sente


Graviére = Santa Barbara avéi la prouchesioun, la mëssa è li poumpista an diviza. sente