Li bal:


Li bal più famous é più balà ënt ël Valadë ëd Lën ou sount ël courendë.

Ël courendë più counhusuë ou sount la “Courenda ëd li Sèt Saout” ëd Balmë é la Courenda ëd Viù.


N’aoutro bal ëmpourtantisim ma mèno counhusù è i ëst lou brënlou, ‘na muzica ëd quërlevà lènta, cazi ipnotica, è sounèt mentre ël bërbuirë ou intrount ënt ‘oou chircoul doou bal.

scouta