La semana a l'eicòla


Lou dilun matin, fazen li càlcoul è latin
Lou dimars qu'ou vien apré, l’ aven inna pròva de fransé
Lou dimercro pouvèn pa fare li fanhon, l' avèn la pròva d'italhòn
Lou dijoi, na leturra de storia è apré in poc d’ eicriturra
Lou divendro se rilasen, avéi mùzica è dizenh
Lou disondo ou pase vutto, in poc de geografia è se pout alé a meizoun
La dimenja, finalment i feta, è la semana i livra


sente