Coza ou vëndount?:


Lou moulitta (l’arrotino):

coutel, tëzouirë, lamëttë scouta


Lou parapiouveta (ombrellaio):

përapiëva scouta


Lou mërsì:

bindel, boutoun, fil, stofë, elastic scouta


Lou manhin:

peirouël, casarolë, cuerquiou, casù scouta