Maniere de dire:

Coumme Dio vout ( come Dio vuole), Boun Dio eidemé ( Signore aiutami), per sèn ( perciò), onca se ( anche se), de ton an ton ( ogni tanto), carca col ( talvolta), plut o meno ( più o meno), a poù pré ( all' incirca)

sente