Lengatge tècnic:  escota


prenotar/reservar, chambra: sembla - dobla - matrimoniala, valisa, aeropòrt, passapòrt
oraris, coïncidença, acampament, tenda, caravana, via granda/autovia (autostrada), gabiòt de la via granda, bilhetaria.