vardà = guardare toutë ël sort = ogni tipo
zburdì = stordire buërb = furbo