Dins lo tèxt:

  • L'article definit

lo morre, la mòda, l'Occitània, lhi bals, lhi amís, las colors
varianti di lhi los bals/li bals

  • L'article indefinit e partitiu

un ambient, una filha, de pels
forme secondarie: na gola, n'estudianta

In occitano possiamo trovare: 

articles singolar plural
definits masculin lo, l' lhi, (los, li)
feminin la, l' las
indefinits e partitius masculin un de, d'
femenin una, (na, n')

  • Èsser - Aver: lhi vèrbes auxiliars

Iu siu Asalais, lo miu nas es ren tròp lòng, las colors que m'agradon de mai son lo ros, lo jaun. Ai lhi uelhs …..Èsser:     Part. passat: estat, estats, estaa, estaas

             Ger.: essent

ind pres. ind. imp. ind. fut. cond. pres. subj.pres. subj. imp.
iu/mi siu ero serei seriu sie foguesse
tu sies eres serès series sies foguesses
ele-ilhe es era serè seria sie foguesse
nosautri sem (siem) érem serèm seríem siem foguéssem
vosautri setz (sietz) éretz serètz seríetz sietz foguéssetz
ilhs-elas son eron serèn serion sion foguessonAver:      
Part. Passat: agut, aguts, agua, aguas

                Ger: avent

ind pres. ind. imp. ind. fut. cond. subj.pres. subj. imp.
iu/mi ai aviu aurèi auriu aie auguesse
tu as avies aurès auries aies auguesses
ele-ilhe a avia auré auria aie auguesse
nosautri avem avíem aurèm auríem avem auguéssem
vosautri avetz avíetz aurètz auríetz avetz auguéssetz
ilhs-elas an avíon aurèn aurion aion auguesson