Tira de «Nosto Modo»
lou libre de Blins
(I Partio, Titre 2, Capitoul 3)
Adatassioun a Nosto Modo
de Matioù Barna.

S'aven fach aquel pichot article, l'eï per prouvar de vous espiegar ço qu'ero là Republico de Briançoun. S'en counçient qu'i specialisti de l'estorio troubaren nouostro escrich en paù simple, ma aven fach espres d'istar din les generalita de n'a part perque tuchi comprenessoun ben, e d'auto part per pa nuiar la gent.
Vous que nous lésè pouïrè sé réndré cunté qu'aqui parlen pa de l'estorio poulitico de nouostres vallades ma d'aquello de la gent. (Cha ben veïre que l'estorio d'i peïs qu'es sempre aquello di reï ou di gouvern, es pa souvent aquello di ome).
L'istorio de la republico de Briançon es aquello de pople ben entelligent e civilisa, uni per lour lengo prouvençalo alpino, qu'on sabu se tenir la mon din i malur e les guerres per 800 an.
Chario pa s'esmaginar la Republico de Briançon coumo n'estat eï sens moudern, ma putost coumo l'assouciaçioun de n'ensémou de group de cumunes (i escartoun) facho per defender i enteres de chascun e de tuchi e deco per partir chertes charges.
Per ben coumprene lou sens d'aquello ourganisaçioun, cha ben se rende counte de la poulitico d'aquel moument aqui.

La poulitico di delfin.
Ben que neïssuo dron l'aveniment di delfin (1050), din en moument treboulu, senso coumont poulitique, la Republico coumenso a far sentir soun outourita in aquel moument aqui: n'effet la questioun es de saber coumo lou gouvern di delfin pourio far per s'exerçar sus lou memé territori qu'aquel de la Republico.
Cha dir que l'outourita di prence d'aquel moument aqui, de caratere entierament feodal, ero de naturo coumpletament diffrento d'aquello di reï ou di estat de nosti jour: per n'a sorto de countrat, lou reï ero tengu de proutejar si sujet e per dounar lou chombi aquisti devion dounar en pagament, de soldi ou de la minjar. Din aquello fourmo de gouvern lou delfin ero assista de chastellin que lou rapresentavoun din les diverses chastellanies de soun territori, tout en proufitont de n'a grondo outounoumio, encaro grandio per lou monco de vies e de chamin. L'eï coumo co que la resto encaro quarque famihes bellineses que pouortoun lou nom de chastellin e vice chastellin de Chastel-Delfin coumo i Seïmont e i Rechart.
L'obro deï delfin ero soulament de defender si sujet (bastir de fort coumo aquel de la Rubiero ou de Chastel Delfin, entretenir de soùda e carque aùtre truc d'ordre militar). Eï se fasio deco pagar la taïho e rendio justicio din i cas i pu mari.
Tuchi i aùtre dever que revenoun abitualment a n'estat eroun pa per el (tenir les vies en estat, mentenir l'ordre public etc...).
Veïhont aquel monco d'autorita publico, la gent deï peïs se soun crucia de pourtar remedi a n'aquel desordre e i se soun ourganisa per pouïsser se gouvernar da is e deco se defende couontro les esageraçioun dei Delfin (cha deco dir qui alpin tenoun a lour endependenço e a lour liberta).

La republico de Briançoun.
1)Les cumunouta.
Dron lou monco de coumont statal, la gent se soun vist oublija de s'ourganisar en cumunouta per pouïsser far tuoto l'obro d'enteres public (ourganisar les rueides etc.). Lou teritori de n'a cumunouta ero a pu pres eïgal a n'aquel de n'a Paroquio. Per esempi Blins ero la cumunouta de la paroquio de Son Jacou e Lou counseï se tenio a la Rua la Guieïzo. Chasque cumunouta elisio soun Counsul e si rapresentont.

2)L'escartoun.
Senso tardar, les cumunouta on coumprés la nécéssita de se rbehir en escartoun, de maniero a mieï defender lour enteres.
Ensito l'escartoun de Chastel Delfin ero coustitui des cumunouta de Blins, Chastel-Delfin, Pouont e Chanal.
L'utilita de l'escartoun ero de partir ente les diverses cumunouta les charges que serion sta trop pesouges per chascunes d'elles. Per esempi se la lavoncho aùgués pourta vio n'a rua Bellineso, les autres cumunouta de l'escartoun de Chastel Delfin se serion 'rbeï per ajuar i maleïrous a rfar les meïsoun.

3)Lou Gront Escartoun ou Republico de Briançoun.
Per les meme rasoun que les cumunouta on senti lou besougn de s'erbeïr din lou cadre di escartoun, aquié escartoun on coustitui n'a sorto de federaçioun: la Republico de Briançoun que coumprenio i escartoun de Briançoun,d'Oulx, de Pragelas, de Chastel-Delfin e lou Queïras.
Duï bot per an, i counsal des cinquonto doues cumunouta deï Gront Escartoun, se riunission a Briançon per s'arasounar e partir les charges.
Chal pa creïre qu'aquestes estituçioun soun arresta parieres deï mentre uech cent an.
Facho dron l'aveniment di Delfin, eï moument ente l'avio paren de gouvern, la republico a de maï en maï tribula a se far valer a mesuro que creïssio l'outourita regnonto. E coumo co i'es ista mena en millo trés cent e quronto trés, la Grondo Charto qu'ourganisavo lou partage di drech de la Republico e d'aquié deï Delfin (far pagar la taïho e les tasses).
En 1713, eï trata d'Utrech, i escartoun de Chastel Delfin, Oulx e Pragelas (en tout trento doues cumunouta) soun ista cedu per lou reï de Fronço (que avio achata lou Dauphiné) eï Duc de Savoio, countro lou counta de Barcelounetto.
D'aquel moument aqui l'aùtourita di reï s'ero prou diviloupa per qu'i escartoun ouriental, poïhssoun pa pus countinuar lour vito en assouciaçioun embe lour fraïre ista sout lou gouvern deï Delfin e deï reï de Fronço.
Sus lou versont oucidental, la republico de Briançon a encaro vioùgu find'a la revouluçioun fronceso, e despareïssuo ouficialment en mille set cent, e nouronto.
N'a republico n'avio tua n'aùtre!